Ett ögonblick...
Sjötomt i Tumba – Anlagd 2011

Sjötomt i Tumba – Anlagd 2011

Stora_kvadratenEn spännande tomt i Tumba med utmanande 17 meter från tomtentré till bryggan anlades under 2010 och 2011 och Garden by Anna har designat trädgården och även agerat projektledare under arbetet. Förra årets tidiga vintern hejdade markarbetena abrupt under 2010 och arbetet fick slutföras under 2011. Huset ligger inbäddat i skogsmarker och utsikten över sjön är storslagen. De stora nivåskillnaderna samt att sluttningen ligger i norrläge har varit en spännande utmaning och växter, stenläggningar, murar, belysning och nya altaner har planerats in i minsta detalj.

Se trädgården!

Detta fotokollage visar resan mot en ny trädgård, belägen mitt i naturen med en enastående utsikt. Ett minne av hur trädgården såg ut före att jämföra med hur den ser ut första säsongen 2011. Till sist även bilder från anläggningstiden.

Önskemål och designidé

Önskemålen har varit tydliga, en modern trädgård där man överraskas gång på gång och färgklickar är viktiga. Fokus har förstås varit att framhäva tomtens fina egenskaper och tex genom att ersätta trästaketen med moderna vajerräcken kan sjöutsikten avnjutas även sittande på altan och köksfönster. Trädgården har också fått flera rum med ett viktigt syfte, istället för att trädgården upplevdes “rinna ner” mot sjön finns nu flera ombonade rum med stöd och den fina utsikten i blickpunkten.

Före anläggning

Innan varje arbete fotar vi trädgården ordentligt och även under hela anläggningsarbetet. Det är en värdefull minnesbank men det är även roligt för kunden att kunna se tillbaka hur stor förändringen faktiskt är. Något som man glömmer snabbare än man tror.

Fore_husFore_altanFore_sjostuga

Anläggningsstart hösten 2010

Under hösten började arbetet med att rensa sly. En stor slänt bevaras som naturtomt och genom att spara fina exemplar som passar miljön men att rensa bort oönskat material kommer den att bli finare och finare för varje år. Genom att markera växter som ska behållas med band försäkrar vi oss om att rätt träd och buskar fälls.

Därefter görs en planering av höjderna innan tomten börjar grävas upp. Grässvål och ogräsjord körs iväg medan bra jord sparas. Därefter formades marken enligt de nya önskade nivåerna. Rör grävs ned för eldragning till ljussättningen. Fler och större plana ytor har skapades med tydliga inramningar med låga sittmurar. I den branta slänten byggs en ordentlig trappa och även en mindre trappa byggs på motstående sida så att man kan ta sig runt huset på båda sidor.

Årets sista plantering – blogginlägg

När i stort sett alla jordbäddar är klara för plantering blir det spännande, kyla och snö är på väg och nu måste allt fungera smidigt för att alla växter ska hinna i jorden innan den fryser till. Vi hinner precis i tid innan alla växter bäddas in i ett skyddande täcke för vintern. Inga vintergröna växter eller vattenväxter sätts utan det avvaktar vi med till våren.

En stor svårklippt gräsmatta i en brant slänt har nu ersatts av upphöjda bäddar med perenner i massor vilket skapar goda växtförhållanden. Växtbäddarna stöds av putsade murar som skapar form och snyggt avslut men också bäddar in den viktiga framsidan som fångar solen i söder.

Vintern 2010/2011

I väntan på våren kan nu snickeriarbeten göras. På Garden by annas kontor förbereds växtinköp ettfärgsättningsförslag då huset planeras att målas om för att binda ihop de olika stilarna som finns i huset, herrgårdsgrindarna och den moderna trädgårdsstilen.

Våren 2011

Nu är trädgården snart helt klart. Mur- och stenarbeten är avslutade och inom kort levereras ett rejält lass med växter för omgående plantering. Det gäller att vara snabb när det är varmt och se till att växterna inte står och torkar ut. Så snart allt står klart så ska jag se till att visa före- och efterbilder! Men först ska hus och bodar målas.

Dela:
Dela på FacebookDela på TwitterDela på Linkedin